Świadectwo działalności naszej firmy i główny zakres działalności są następujące:

Import i eksport różnych rodzajów produktów
Kontraktowanie projektów za granicą
Sprzedaż walców hutniczych
Licencja na sprzęt medyczny
Licencja na urządzenia do gazu ziemnego
Licencja na delegowanie pracy za granicę

01


Czas publikacji: 26-maja-2020